ΠΑΝΔΗΜΙΑ

pandemia

Εισαγωγή

Introduction

1η Φάση

Δημιουργία Σχεδίων:

1st Phase

Sketch Creation:

16 - 22 / 03 / 2020

Δημοσίευση:

Release:

23/4/2020

2η Φάση

Ανοιχτό Κάλεσμα σε Video:

2st Phase

Video

Open Call:

24/3-10/4/2020

Δημοσίευση:

Release:

19/5/2020

3η Φάση

 

Προσεχώς

3rd Phase

Coming Soon

Συντελεστές

Contributors

Nikos Labrinos

 

H αμκε τετARTημόριο σε συνεργασία με την The Blender Gallery παρουσιάζει ηλεκτρονικά την εικαστική δράση - μελέτη στον Covid-19 με τίτλο Πανδημία, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στην πλατφόρμα showmustgoon.online .

 

Η δράση «Πανδημία», παρουσιάζει σε ηλεκτρονική μορφή, μία εικαστική προσέγγιση στο θέμα το κορωνοϊό. Με εύσχημα κριτική έκφραση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την ματιά μικρής ομάδας εικαστικών, η οποία μέσα από τις παρούσες, αντίξοες, συνθήκες κατόρθωσε και συνεργάστηκε από απόσταση, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας της υγείας που επιβάλλει η κρίση του Covid-19, ώστε να διατηρήσει και να εξελίξει την καλλιτεχνική έκφραση και εικαστική παραγωγή. Με προβληματισμό και ανάταση, η Τέχνη είναι η δυνατή διέξοδος ακόμα και στους πλέον χαλεπούς καιρούς! 

 

Η δράση  στοχεύει στην δημιουργία ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού υλικού,  μέσα από την αποτύπωση – παρουσίαση των ζητημάτων που προκύπτουν από την κατάσταση της Πανδημίας που βιώνει η ανθρωπότητα σαν  σύνολο αλλά και όλοι σαν άτομα.

Κατά τη δημιουργία και παρουσίασή του, το υλικό αυτό, θα ενεργοποιήσει την σκέψη και την φαντασία κοινού και δημιουργών δίνοντας αφορμή για ενδοσκόπηση και αυτοπραγμάτωση και ταξιδεύοντας μας, ακόμη και από το σπίτι μας, πέρα από τον φυσικό αυτοπεριορισμό που η συνείδηση μας επιβάλει, για την διαφύλαξη και εξασφάλιση της προσωπικής μας υγείας όσο  και  των συνανθρώπων μας. Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης και για όσο κρατά η ηλεκτρονική-εικαστική αυτή δράση θα γίνονται τακτικά open calls σε κοινό και εικαστικούς προκειμένου να παραμένει διαδραστική και να εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό και καταγραφές που θα συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό – εικαστικό ημερολόγιο της έγκλειστης καθημερινότητας μας. 

 

Με το πέρας της κρίσης, στοχεύουμε ώστε το υλικό της, όπως θα έχει συγκεντρωθεί, να παρουσιαστεί εορταστικά πλέον σε φυσικό τόπο, ανοικτό στο κοινό, ώστε κοιτώντας εκ νέου την αποτύπωση αυτής της κρίσης που πλέον θα έχει περάσει, να μπορέσουμε να αναλογιστούμε τις αλλαγές που προκάλεσε το βίωμα αυτό τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό επίπεδο.

“Το χρονικό αυτό δεν μπορεί να είναι χρονικό της τελειωτικής νίκης. Θα είναι απλώς η μαρτυρία του τι χρειάστηκε να κάνουν οι άνθρωποι” A. Camus.  

 

Σας καλούμε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα showmustgoon.online , να μείνετε συντονισμένοι σε επερχόμενες δράσεις και φυσικά να συμμετέχετε σε αυτές.

TetARTimorio NPO in collaboration with The Blender Gallery digitally presents the exhibition - study on Covid-19 titled Pandemia, from Monday 23 of March 2020 on the platform showmustgoon.online

Pandemia, intents to present an artistic approach to the issue of the coronovirus pandemic, in a credited and critical way, as it was envisioned by a small group of artists whomst through the current adverse conditions has managed to collaborate from a distance following the rules imposed by the crisis of covid-19 to create this art exhibition

This action intents in the formulation of a complete artistic work, through the creation - presentation of the issues that arise from the pandemic that humanity experiences as a whole alongside the issues of the individual, which through its creation and presentation will energize the mind and fantasy of both the public and the artists channeling them to the paths of introspection and self-actualization, simultaneously leading us beyond our physical limitation where our consiousness enforces the preservation of our personal health alongside the health of our fellow citizens. During this health crisis and as long as this e-exhibion will last, there will be frequent open calls with the public and the artists so it can be continuously enriched with new material and records which will compose a digital - artistic tale of our poetic, enclosed, everyday life.

With the passing of this crisis, we aim so the material we gathered, will be festively presented in a real, open to the public place, so looking anew the living imprint of the crisis we collectively passed, we can reflect on the changes it caused in an individual as long as in a societal level. Because "this tale cannot be the chronicle of a final victory. it can only be the record of what people had to do" A.Camus.

We invite you to visit the platform showmustgoon.online, stay tuned for our upcoming projects and of course participate in them.

1η Φάση

Δημιουργία Σχεδίων

1st Phase

Sketch Creation

16 - 22 / 03 / 2020

Στην πρώτη φάση της δράσης, μία μικρή ομάδα εικαστικών δημιούργησαν σχέδια εμπνεόμενοι από την επικαιρότητα.

In the first phase of our exhibition, a small group of artists have created sketches inspired by the day to day life with Covid-19.

 
Eirini Karympali

Dimitris Vassilakis

Maria Karachristou

Eleni Maragkaki Xiromamou

Christos Favios

Stefania Daskalosoglou

Pandora Kartsonaki

Nikos Stathopoulos

Nikos Neskes

Miltos Murto

Stella Mourkogianni

Thomas Galatos

Aphrodite HGW

2η Φάση

Video Open Call

2st Phase

Video Open Call

24/3-10/4/2020

#μένουμεσπίτι #opencall #video

 

Μάρτιος 2020, κάτι σχεδόν πρωτάκουστο καθορίζει την καθημερινότητά μας, ο Covid-19. Με μέγεθος, μόλις 0.1 microns  κατόρθωσε να φέρει την ανθρωπότητα στα όρια της υστερίας και να γονατίσει τον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο, ο οποίος μοιάζει να πρωταγωνιστεί σε ταινία μελλοντικής δυστοπίας. 

 

Ξάφνου, ξημέρωσε μιά νέα συνθήκη για όλους μας, με καθημερινά διατάγματα τα οποία προτάσσουν τον αποκλεισμό και την απομόνωση με στόχο την ατομική και (συνεπώς) την κοινωνική προστασία. 

 

Αντλούμε ερεθίσματα από την οριοθετημένη, εντός πλαισίου και “ελεγχόμενη” πλέον καθημερινότητά μας > τα καταγράφουμε > τα συνθέτουμε και δημιουργούμε ένα εννιαίο υλικό. Γιατί; Γιατί ο εγκλεισμός μοιραία θα τελειώσει, όμως η ζωή συνεχίζεται και μας περιμένει στην πόρτα από την πρώτη στιγμή παύσης των έκτακτων μέτρων. 

 

Έτσι έχουμε τη δεύτερη φάση της δράσης Πανδημία. Σας καλούμε να καταγράψετε μικρές στιγμές της καθημερινότητας σας σε video και να μας τις προσφέρετε. Εμείς θα τις συνθέσουμε σε ένα τελικό υλικό.

#stayhome #opencall #video

March 2020, something almost unprecedented determines our daily lives, Covid-19. In size only of  0.1 microns has managed to bring humanity to the limits of hysteria and to kneel the so-called developed world, in the likes of a dystopian fiction movie.

All of a sudden, a new way of life has dawned for us all, with daily decrees proposing exclusion and isolation aiming to individual and (thus) social protection.

We draw on impulses from our for now limited, contextual, and "controlled" daily lives> we record them> we compose them and create a solid material. Why; Because the incarceration will fortunately end, while life goes on and will be waiting us from the very first moment the emergency measures will pause.

Concerning the second phase of Pandemia Project, we call you to capture small parts of your everyday life in  video and offer those videos to us. Afterwards we will compose them to a final video.

 

#stayhome #staytuned #becreative

 

e-mail: tetartimorio@gmail.com

facebook :@tetartimorio

Instagram: tetartimorio

 
 

3η Φάση

Broadcast - Video Art

3st Phase

Broadcast - Video Art

”Αναμετάδοση”-“Broadcast”

 

Video Art by Ioanna Myrka

“Αναμετάδοση”

 

Σε αυτό το βίντεο η εικαστικός Ιωάννα Μύρκα σχολιάζει την καθημερινή ειδησεογραφία κατά την διάρκεια του covid 19. H πληροφορία είναι τόσο πυκνή και αντικρουόμενη, ώστε να γίνεται ένας πολτός που καταλήγει στο τιποτα. Καθημερινές συμβουλές, νούμερα, εντολές φόβου, απαγορεύσεις καταλήγουν στον θεατή.

Αλλά πέρα και μέσα σε όλο αυτό, κρυμμένα και φανερά συμφέροντα ανατρέπουν όλο το προηγούμενο σκηνικό, που ξαναρχίζει από την αρχή, μέχρι που τα αυτιά παύουν να ακούν και τα μάτια να βλέπουν και  μοιάζει όλο αυτό σαν όνειρο κάποιου άλλου κόσμου.

“Broadcast”

 

In this video the visual artist Ioanna Myrka commentates the daily news during the Covid 19 pandemic. The amount of information is so dense and contradicting, that it becomes chaotic and ends up to nothing. Daily advice, numbers, commands of fear, prohibitions, all ending up to the viewer.

But beyond all that, hidden and obvious interests overturn the above-mentioned scene, that begins anew, until the ears fill with silence and the eyes gaze to something that looks like a dream from another world

Artists Participated:

 

Aphrodite HGW

Daskalosoglou Stefania

Favios Chris

Galatos Thomas

Karachristou Maria

Kartsonaki Pandora

Karympali Eirini

Labrinos Nikos

Maragkaki Xiromamou Eleni

Mourkogianni Stella

Myrka Ioanna

Murto Miltos

Neskes Nikos

Stathopoulos Nikos

Vassilakis Dimitris

Production:

Expertized Curation:

4logonew.png
logoBlender.png

Nestoras

Katsimichas

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Pandora Kartsonaki